سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیامک 590

ای پیامبر

ای که خواستی درمان باشی

کدام درمان؟

درمانی آسمانی

کدام آسمان؟

آسمانی که به آن عروج کردی

کدام عروج؟

عروجی که با خدا تا یک کمان فاصله داشتی.

دستانم را بگیر و بالا ببر

برسان به آغوش گرم خدا

کدام خدا؟

همان خدایی که حضورش را حس مینکم،

اما قدر این حضور را نمیدانم.


ارسال شده در توسط افق