سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیامک 590

پروردگارا، سه خصلت است که مرا از درخواست از تو باز می دارد، ولی یک خصلت است که مرا در آن ترغیب می کند : امری که به آن فرمان داده ای، ولی در انجامش درنگ کردم و کاری که مرا از آن نهی نمودی، ولی به سویش شتافتم و نعمتی که به من بخشیدی، ولی در سپاس گزاری کوتاهی نمودم. تفضل و احسانت به کسی که رو به سوی تو آورد و با گمان نیک به بارگاهت آید، مرا به در خواست از تو وا می داد، زیرا تمام احسانهایت از روی تفضل است و همه نعمت هایت، بی سبب می باشد.(صحیفه سجادیه)


ارسال شده در توسط افق