شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

ساعت ویکتوریا

مهرباني #

+ انگار همين ديروز بود که آمدم زيارت اهل قبور بهت گفتم مادر خيلي تنهاست تو گفتي تو روزهاي کرونا کم بهش سر ميزني،،،، والان ديگه از بي کفايتي ما آمده پيش خودت، ما رو ببخش آقا جان، امانتدار خوبي نبوديم، در کنار هم برامون دعا کنيد در ظلمت وجهالت از خود نباشيم تو بهشت مواظب هم باشيد.... به اميد ديدار
مهرباني #
ديروز 11:49 عصر
2-FDAN
خداوند رحمتشون کنه....اگر عمق مطلب رو گرفته باشم کامنت درستي گذاشتم:)
مهرباني #
{a h=ANFD}2FDAN{/a} خدا همه ما رو بيامرزه ممنون
تسبیح دیجیتال
پيامك 590
رتبه 0
0 برگزیده
415 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پيامك 590 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top